tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A cool kid with a sick mind and is amazing at baseball.
Dude, he is such a jake w.
viết bởi lakerfan14 19 Tháng mười một, 2010