tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A big donkey looking bastard and is a big massive wank stain
Big ball bag example Jamie buick
viết bởi McGinn420 20 Tháng mười một, 2013