military punishment: punishment for a serviceman or servicewoman who has committed a military offense
'He was up in front of the OC (Officer Commanding - usually a Company Commander (Major)) and got 7 days jankers"
viết bởi BillW 04 Tháng tư, 2006
Someone who gets thier paper from I.D. theft... also see janky... JANK 4 LIFE!?
"That mother fucker janks, thats why he bought about a pound of crank"
"Let's go jank this mother fucker"
"Lets go jank some checks"
viết bởi BUSTER!!! 02 Tháng sáu, 2005
One who janks-off excessively.
At work they call me the "Janker" because I tend to jank-off at work.
viết bởi Mr. Janker 05 Tháng chín, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×