tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
A name common in Finland and other Scandinavian countries. Masculine name.
Hello, my name is Jarppi.
viết bởi Trivoke 17 Tháng tám, 2007
20 7