tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
what you say after you call someone a n*****
Ohh, I am sorry for calling you that, I was just jarshin
viết bởi Bill Holcome 07 Tháng ba, 2008

Words related to jarshin

discription joke joshing playing rolf