tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
An ugly ass nigga
Do you know jaruss?
yeah hes an ugly ass nigga.
viết bởi kc alva 27 Tháng ba, 2014

Words related to jaruss

mixed nigga smelly ugly