tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Noun. The act of taking a bite out of the tender spot of a baby.
Melissa's baby had a jarx.
viết bởi Dr Mahonin 22 Tháng mười, 2006