Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
someone who licks random people
"Eww get away from me you Jasazel"
viết bởi AlCat 09 Tháng ba, 2005
3 0