tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
fart smelling weiner monkey
why is jash such a jash-whole?
viết bởi yak 05 Tháng năm, 2003