tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a man who has a very small penis
girl 1 - did u have sex with him?
girl 2 - ew, no, he's a jashen
viết bởi Greg75 09 Tháng mười hai, 2006

Words related to jashen

big dick jashan jashn small