tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
a persons name. First called josh but changed name because he wants to be differant.
My name is jawshh
viết bởi jawshh 04 Tháng ba, 2004