tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
I means John. It was made after my boss John Dyer.
Hey there jawyrn? Whats crackin?
viết bởi Charlie Jacquez 23 Tháng hai, 2005