tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
meaning someone who is cool
jaypo is the best and is super cool
viết bởi jp 04 Tháng một, 2005