tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
When tou are getin dry humped to hard while still wearin pants, and the friciton makes it burn.
You my girl friend was dry humping me so hard last night i got jean burn
viết bởi David Decker 23 Tháng chín, 2007