tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Another name for a canadian tuxedo.
That jean burrito, EH. What's that aboot?
viết bởi pringerb 13 Tháng mười hai, 2011