tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
The man with the SHOVEL PENIS.
HOLY SHIT JEAN CARLOS HAS A SHOVEL PENIS.
viết bởi Pigment 13 Tháng sáu, 2010