tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An Idiot always mentioning 69 . jeancarl often has ridiculous hairstyles .
jeancarl what's the time ? "69pm"
viết bởi mushroomskings 06 Tháng mười, 2013