tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Baddest bitch of them all and normally has a bestfriend named morgie
Blonde, glasses, curly hair, funny, skinny, Jeaqna
viết bởi Morgasm77 06 Tháng một, 2014