tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
someone who is very gullable and oddly mutated.
you are very jehtik.
viết bởi Jamie James 11 Tháng một, 2004