tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
a king amongst men, of royal descent
wow what a jehue!
viết bởi krishna01 03 Tháng mười, 2010