tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
when you get so wasted that you start puking
Lets pull a jenny craig night!!
viết bởi jennycraiger 21 Tháng ba, 2010