tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Staff Sergeant of the United States Army.
Quit being a fucking Jerry Powell, man. Thats gay.
viết bởi Salazar's sister 14 Tháng hai, 2010