tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Very beautiful but head strong girl who will no doubt succeed in anything she puts her mind to!!!!!!
Jerynn is a pretty girl but very head strong.
viết bởi neryjn lasber 05 Tháng một, 2014