tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Aye super SUPER BEAUTIFUL mexican girl. Super nice and super pretty. End of story.
Geez she is a Jessica Villela
viết bởi Oteo eking 05 Tháng mười một, 2013