tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1. The way to get square with Jesus.
-This song called Lets get Physical's tune-
Lets get jesusfied, jesusfied. Lets get Jesusfied, jesusfied.
viết bởi Cptnjacksparrow 09 Tháng ba, 2005