tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
oven
Hans, put that Hirschfeld in the jew cooker.
viết bởi ILILILIL 22 Tháng bảy, 2009