tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A person who is extremely jewish.
OMG look theres jew vual!
viết bởi jason1212 10 Tháng tám, 2007

Words related to jew vual

dbagger fag gay jbagger jew