tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
You got no money.............but that's okay, cos you have a gigantic dong
Oh hey Julie......that guy over there? He's dirt poor but I've heard he has a jewish blessing
viết bởi JCJ 08 Tháng tám, 2006