tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A very sexy or hot person.
Damn, that girl is thick!! She is one jialin!!!
viết bởi wech 01 Tháng một, 2008

Words related to jialin

jia lin asian beautiful hot jia lin pretty rad sexy
 
2.
Racist N-Word hating chronic masturbator
Jia lin is all of the above.
viết bởi Someone known 10 Tháng mười hai, 2010