Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
a methamphetamine addict, also used as an insult
Billy is a jib tech
viết bởi Joe Villebrun 24 Tháng mười một, 2003
21 11
 
2.
Meth addict. Based on the slang word jib.
Synonymous: methhead, speedfreak, etc...
K : I can quit whenever i want.
J : Don't lie to yourself man, you're a jib-tech.
viết bởi QuartzRox 09 Tháng chín, 2004
5 2