a trick performed on an obstacle by a snowboarder
let's jib that box
I jibbed the shit out of that rail
viết bởi Ribs Noswad 20 Tháng ba, 2005
1. to not do something..

2. to not talk to someone..
James: "Ey ben, come over here and help us with this?"

Ben: "Nar, jib that off"
viết bởi knobby knob knob 03 Tháng hai, 2005
swerve, avoid
I decided to jib off all work
viết bởi S.j.liddle 24 Tháng mười một, 2003
Cut of the chin
I like the cut of your jib!
viết bởi angels_game 18 Tháng chín, 2011
see zil

hitting rails on a snowboard with great expertise
holy hell zil can jib
viết bởi katastratakron 20 Tháng chín, 2010
A small parcel of tobacco given to a friend. It is ushually in the form of a small bong hit.
Dude let me get a jib cause i havent smoked none all day.
viết bởi matt tolley 09 Tháng một, 2009
to gride a rail, in amazing and fantstic way.
lets go jib in the park mann.
viết bởi Rhea223 22 Tháng mười hai, 2008

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×