a trick performed on an obstacle by a snowboarder
let's jib that box
I jibbed the shit out of that rail
viết bởi Ribs Noswad 20 Tháng ba, 2005
1. to not do something..

2. to not talk to someone..
James: "Ey ben, come over here and help us with this?"

Ben: "Nar, jib that off"
viết bởi knobby knob knob 03 Tháng hai, 2005
swerve, avoid
I decided to jib off all work
viết bởi S.j.liddle 24 Tháng mười một, 2003
Cut of the chin
I like the cut of your jib!
#jib #jibs #chins #face #jibb
viết bởi angels_game 18 Tháng chín, 2011
see zil

hitting rails on a snowboard with great expertise
holy hell zil can jib
#zil #jib #snowboarding #rails #pilsner
viết bởi katastratakron 20 Tháng chín, 2010
A small parcel of tobacco given to a friend. It is ushually in the form of a small bong hit.
Dude let me get a jib cause i havent smoked none all day.
#bong hit #brewmaster #jibitoni #jibmisteir #jibster
viết bởi matt tolley 09 Tháng một, 2009
to gride a rail, in amazing and fantstic way.
lets go jib in the park mann.
#gride #ride #amazing #ripping #stoked.
viết bởi Rhea223 22 Tháng mười hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×