tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
from the englist pronounciation of jij, which is dutch for you
<chug> Mrew is lame
<mrew> jidge
viết bởi ABU5E 28 Tháng chín, 2004