tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A giant penis. An outstanding person.
Anything good or bad.
Andrew has a jiewnt.
viết bởi The 7 29 Tháng mười, 2004