tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Is a dick rider.
Stay off my dick stop being a jigga jumpa.
viết bởi Vincent Clay 01 Tháng một, 2009

Words related to jigga jumpa

annoying cock blocker dick rider follower swagga jagger