tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
very underground/old school
mos def is jigga rific
viết bởi greg twomey 20 Tháng sáu, 2003