Something to say when a friend says a phrase that is catchy or funny. Similar to Thats whats up.
Friend: Dude did you know that UNICORNS ARE FOR GANGSTERS?

You: Hahaha Jigga.
viết bởi yo momma g 23 Tháng tám, 2011
Term used to greet others Meaning many different good things, can take the place of pimp, nigga, homie etc.
whats up jigga hows it goin?
Man the jigga is crazy.
viết bởi Lop Sotnas 09 Tháng mười, 2007
The Chinese word for 'this thing.' Pinyin spelling "zhege."
At a Chinese barbecue:

Foreigner: "Jigga, jigga, jigga, jigga."
Barbecue guy: "San quai."
Foreigner: "Huh?"
viết bởi Aeterai 18 Tháng sáu, 2008
a non insulting euphamism for a black man used by black or white folk.
"Whats up ma jigga!"
"Any of you guys see a tall ass jigga running past with a small tv under his arm?"
viết bởi brown under 10 Tháng chín, 2009
The Jewish version of, "Nigga"
Shlomo- You Jigga whats good in the shulizzle?!?!

Shmuli- Not much just about to go get some falafel at Moses Mania
viết bởi JEW JEW 18 Tháng ba, 2008
A slang word for good. This word can be used instead of good in all situations.
That was jigga.
Jigga job.
viết bởi rachx311 29 Tháng hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×