Top Definition
another name for jay-z
jigga mans new cd DYNASTY is tite as shit
viết bởi smokey 09 Tháng một, 2004
jigga man is the black super hero, very closly related to super man. He is strong, fast and can fly. His main super power is that he hits people on the head with his giant dick. Women love him, men want to be him.
"look! its a bird!.. no, its a plane.. no look! its jigga man! oh shit run!!!
viết bởi SWOSUboy 03 Tháng hai, 2011
An alias of hip-hop celebrity and Def Jam chief executive Jay-Z.
1) "Yes, y'allin, Jiggaman be ballin'" - Jay-Z

2) The Jiggaman came out of retirement.

3) The Jiggaman executed a masterful wangslap upon Beyonce.
viết bởi sux0r 30 Tháng mười một, 2006
Legendary CEO + Rapper of Reasonable Doubt fame.

"Jiggaman, that's whats up..." -Big Pimpin
It was the old Jigga man verses nas debate again.
viết bởi L.L 12 Tháng bảy, 2006
Unless your a guy... then he's just a good friend.
Heil Jiggaman!

Greg - "Phone up Jiggaman, for some late night Eat N' Park"
viết bởi Por-Shh 09 Tháng mười hai, 2004
a slang term for a pocketknife
Yo son, where's the jiggaman?
viết bởi Qua 13 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×