tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
another way of spelling jiggified; to be turned black; to act as if you're black; to be blackified
Yo dog, I'm straight up jiggafied!
viết bởi Shanomac 07 Tháng năm, 2003