tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
It means you're on ecstacy.
Man I been jiggalatin for about a week.
viết bởi T-Mac18 12 Tháng tám, 2009
 
2.
A word meaning,chillin.
a:What you doin?
b:Juss jiggalatin
viết bởi C00kz 02 Tháng ba, 2009