tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A hip-hop loving lesbian.
Da Brat is one cool jiggalez.
viết bởi UUUUUU 04 Tháng tư, 2009

Words related to jiggalez

cool hip hop jigga lesbo urban