Top Definition
adj. a non-derogatory term describing a state of being of sufficient weight to jiggle when one walks or performs other basic physical activities; roughly equivalent to 'pleasingly plump'
A: Did you see that girl?
B: Oh yeah, she was jiggalicious.
#phat #pleasingly plump #big boned #juicy #jiggle #bootylicious #vuluptuous
viết bởi Red Smith 23 Tháng tư, 2009
something along the lines of delightful
Damn man that concert was JIGGALICIOUS
#cool #jigga #jiggalicious #awesome #amazing
viết bởi LULULULULULULU 10 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×