Top Definition
1.) (Noun) A person who spits mad game

2.) (Verb) The act of spitting mad game

3.) (Past tense verb) Already conquered, been there done that.
1.) Dude, Joe's hooking up with like 5 different chicks on a consistent basis. He's such a jiggamack.

2.)John: "Wow, that Kerry girl is smoking."
Britt: "You cannot jiggamack Kerry! She's off-limits!"

3.) Mike: "Maybe you should hook up with Danielle."
Ty: "She's already been jiggamacked."
viết bởi The Ultimate Jiggamack 20 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×