Top Definition
1.) (Noun) A person who spits mad game

2.) (Verb) The act of spitting mad game

3.) (Past tense verb) Already conquered, been there done that.
1.) Dude, Joe's hooking up with like 5 different chicks on a consistent basis. He's such a jiggamack.

2.)John: "Wow, that Kerry girl is smoking."
Britt: "You cannot jiggamack Kerry! She's off-limits!"

3.) Mike: "Maybe you should hook up with Danielle."
Ty: "She's already been jiggamacked."
#jiggamac #mac #jigga #jmack #jmac
viết bởi The Ultimate Jiggamack 20 Tháng một, 2008
5 Words related to jiggamack
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×