Top Definition
A word to hurt a niggers feelings.
Nigger:Come ova here dumb white ass cracker.

Cracker:Shut up you jigganigga, go to the good will with your welfare checks.
#jiggaboo #niggaboo #nigga #nigger #roflcheese
viết bởi Klyvin 29 Tháng tư, 2008
A nigga that can dance.
That jigga nigga was bust'n some fly moves.
#dance #jigga #nigga #fly #moves
viết bởi sexybobtaco 06 Tháng một, 2010
a nigger or a black person
"what's up jigga nigga?"
#nigger #monkey #banna peeler #yard ape #bitch #nigga #jiggaboo #swamp ninja #porch monkey #coon #nig nog #faggot #dirty #fat lips #jobless motherfucker
viết bởi jigga nigga 21 Tháng năm, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×