tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Cool, awesome, deaf, ill, dope, for real
yo that trick was so jiggaphat
viết bởi G-unit 30 Tháng tư, 2003