tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a homosexual black man.
I can't hit that "jiggarella" cause it's a double hate crime.
viết bởi handie jay 02 Tháng một, 2010

Words related to jiggarella

chocolate cock smoker homothug jigarella jiggaboo stizz