tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Alternate pronunciation of ciggarette. Using the prefix Jigga adds an air of blackness to an otherwise boring word.
Yo ho, you best smoke that Jiggarette.
viết bởi Cligga 05 Tháng sáu, 2005