Top Definition
Used to define a large Black man... ala Dan Jiggets of Chicago's Comcast Sports Net. Former Chicago Bear
Stop eating, soon you be a jigget.
viết bởi leprechaun 20 Tháng ba, 2005
Exclamatory word with no actual meaning. Can be substituted for most words and profanities. Can also be abreved into jigs.

Derived from news reporter on the scene Lauren Jigetts.
"Holy jiggets did you see that!"

"Well I gotta run fer rills, peace and jigs!"

"That shit is jiggity jank."
viết bởi giNa O 04 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×