tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
Derogatory term for a Jehovah's Witness
Hey fuck off Jihav!
viết bởi Duke 10 Tháng bảy, 2003