Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:
 
1.
A pimp master...almost a sasoon
wow that girl is such a jillayne... she is pimpin'
viết bởi sassy sasoon 07 Tháng năm, 2009
10 1

Words related to jillayne:

carson courtney girl homie sasoon