Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
1. when a boy gets a boner, erection, his peepee go da douing douing douing!!!
I was talking dirrty to Tom, and he got a jimmy cricket
viết bởi Kc_Kit-Kat 16 Tháng mười một, 2006
2 14

Words related to jimmy cricket:

boner erection dick mr. happy princess sophia