tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
1. when a boy gets a boner, erection, his peepee go da douing douing douing!!!
I was talking dirrty to Tom, and he got a jimmy cricket
viết bởi Kc_Kit-Kat 16 Tháng mười một, 2006

Words related to jimmy cricket

boner erection dick mr. happy princess sophia